Kim jesteśmy

Członkowie zespołu mają łącznie 50 lat doświadczenia w projektowaniu komponentów IP-Core z wieloma wdrożeniami w przemyśle, w tym dla urządzeń IoT o niskim poborze mocy. Doświadczenie to łączą z pracą naukowo-badawczą nad technologiami rozpoznawania mowy i cyfrowej obróbki sygnału.

Dzięki temu, oferujemy unikatowe połączenie znajomości branży i wiedzy naukowej, co przekłada się na doskonałe produkty.

Naszym celem jest stworzenie komplementarnego zestawu rozwiązań IP-Core do urządzeń sterowanych głosowo.

Co robimy

Elementy układów scalonych dla urządzeń Internetu Rzeczy

Phonemic projektuje elementary układów scalonych dla urządzeń Internetu Rzeczy (Internet of Things, IoT).

Świat stoi u progu rewolucji IoT, która obejmie wiele obszarów naszego życia, takich jak elektronika użytkowa, przemysł, transport lub opieka zdrowotna.

Kluczowym wyzwaniem będzie minimalizacja zużycia mocy, co przełoży się na przedłużenie czasu działania i zmniejszenie wagi urządzeń IoT zasilanych bateriami.

Produkt

Moduł VAD

Pobierz

Phonemic proponuje unikatowe rozwiązanie VAD — Voice Activity Detection, czyli IP-Core opierający się na innowacyjnych algorytmach będących w stanie odróżnić mowę od dźwięków otoczenia z dużą dokładnością nawet wśród hałasu czy szumu.

VAD może być zintegrowany z systemem na chipie (SoC — System-on-Chip) i służyć za mechanizm wybudzający dla bloków odpowiedzialnych za interfejs głosowy np. rozpoznających komendy. Dzięki temu, osiągamy znaczące obniżenie poboru mocy w czasie, kiedy komendy nie są wydawane. Całkowita redukcja zużywanej energii może nawet osiągnąć rząd wielkości 100-krotnego zmniejszenia poboru. Prowadzi to znaczącego zwiększenia czasu działania baterii.

ul. Frezerów 3
20-209 Lublin

info@phonemic.pl