Privacy Policy

Informujemy, że strona korzysta z plików cookies w celu dostosowywania wyświetlanych treści do preferencji użytkowników. Korzystanie z serwisu wymaga zaakceptowania polityki prywatności i plików cookies. Możesz określić zasady wykorzystywania plików cookies w swojej przeglądarce.

Polityka określa zasady gromardzenia i wykorzystywania informacji o użytkownikach serwisu oraz zapisywania i wykorzystywania plików cookies na urządzeniach końcowych Użytkowników strony www.phonemic.pl na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000 ze zm.) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako: „RODO”).

Właścicielem serwisu oraz administratorem danych osobowych jest PHONEMIC sp. z o.o. z/s w Lublinie ul. Frezerów 3, 20-209 Lublin, dalej Usługodawca. Usługodawca dostarcza i zarządza usługami dostępnymi w ramach serwisu.

 

Informacje o zbieraniu danych

W ramach serwisu są zbierane dane wprowadzane bezpośrednio przez Użytkowników, w postaci ………………………………. oraz dane automatyczne, np. infomracje o lokalizacji, o odsłonach oraz czasie spędzonym na poszczególnych stronach. Informacje gromadzone automatycznie są zbierane za pośrednictwem plików cookies.

 

Pliki cookies

Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu. W ramach serwisu mogą być wykorzystywane cookies Usługodawcy oraz zewnętrzne (tzn. należące do partenerów Usługodawcy). Pliki cookies mają za zadanie zapamiętanie decyzji Użytkownika, np. zapisanie się na newslettera, zaakceptowanie polityki prywantości, aby serwis nie musiał prosić o powtórzenie tych czynności przy kolejnych wizytach.

Pliki cookies wykorzystywane przez administratora pomagają mu dostosowywać treści serwisu oraz ofertę usług do zainteresowania Użytkowników.

Cookies służą także do identyfikowania rodzaju urządzenia, z którego korzysta Użytkownik w celu dostosowania widoku. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.

Usługodawca wykorzystuje cookies sesynje, które są przechowywane na urządzeniu Użytkownika tylko do czasu zakończenia sesji przeglądarki. Po zakończeniu sesji cookies są ususwane z pamięci. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

Usługodawca wykorzustuje także cookies trwałe, które są przechowywane w pamięciu przeglądarki do czasu ich skasowania lub przez okres określony w ustawieniach cookies (np. rok). Są to pliki służące do zapamiętania decyzji podejmowanych przez Użytkownika w serwisie (np. zaakceptowanie regulaminu) oraz odnotowywanie jego wizyt w historii aktywności Serwisu. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika

Użytkownik może w ustawieniach przeglądarki wyłączć lub ograniczyć możliwość propagowania plików cookies poprzez Serwis w jego urządzeniu. Usługodawca nie ponosi odpowiedzilaności za nieprawidłowe działanie Serwisu lub niektórych jego funkcji w takiej sytuacji. Prosimy pamiętać, że włączenie blokady wszystkich plików cookies może skutkować brakiem dostępu do niektórych części naszego Serwisu.

Użytkownik w każdej chwili może usunąć pliki cookies ze swojego urządzenia.

Jeżeli dane osobowe Użytkownika są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Usługodawcy art. 6 RODO, Użytkownik ma prawo do sprzeciwu w dowolnym czasie wobec przetwarzania jego danych, zgodnie z art. 21 RODO.

Użytkownik ma prawo do wycofania wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnej chwili. Odwołanie zgody na przetwarzanie nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.

 

Informacje o wykorzystywaniu gromadzonych informacji

Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań Użytkowników, zbierania danych demograficznych o Użytkownikach lub do personalizacji zawartości wyświetlanych stron internetowych.

Dane zbierane w trakcie korespondencji będą wykorzystane wyłącznie w celu …………………………..

W przypadku kontroli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innych upoważnionych do tego podmiotów, dane użytkowników mogą zostać udostępnione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych i RODO. W przypadku naruszenia prawa lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa, dane użytkowników mogą zostać udostępnione organom wymiaru sprawiedliwości.

Dane mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie na podstawie umów zawartych z Usługodawcą, ale tylko w celu i zakresie niezbędnym dla realizacji ww. celów, w tym m.in. podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi IT lub inne usługi zapewniające prawidłowe funkcjonowanie Serwisu, przy czym takie podmioty przetwarzają dane wyłącznie zgodnie z poleceniami Usługodawcy.

 

Zmiany polityki prywatności

Usługodawca zastrzega sobkie prawo aktualizacji polityki prywatności.

W sprawach związanych z zasadami wykorzystania danych gromadzonych przez serwis należy wysyłać pytanie na adres biuro@phonemic.pl