Unia Europejska

Projekt: „IP-Cores dla low-power IoT.”

Cel: stworzenie rodziny IP-Cores dla low-power IoT w szczególności poprawienie bezpieczeństwa urządzeń niskomocowych.

Wartość projektu 1.000.000 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 800.000 PLN